Frakt från 125:- / välemballerat

Seachem Flourish Excel

  • 100 kr

Flourish Excel ™ är en källa till biologiskt organiskt kol. Alla växter behöver en kolkälla. Detta erhålls vanligtvis från CO2, men kan också komma ifrån enkla


I lager.
Dela
Artikelnummer: 453-55
Leverantör: Seachem

Flourish Excel ™ är en källa till biologiskt organiskt kol. Alla växter behöver en kolkälla. Detta erhålls vanligtvis från CO2, men kan också komma ifrån enkla organiska föreningar (såsom fotosyntetiska mellanprodukter). Användningen av antingen CO2 eller Flourish Excel ™ upphäver inte nödvändigtvis användningen av den andra källan. Eftersom processerna för att producera fotosyntetiska mellanprodukter och bygga på dem sker samtidigt, kan man få en väsentlig fördel med Flourish Excel ™  ensam eller i kombination med CO2.

Kombinationen är särskilt idealisk för situationer där fortsatt tillsats av CO2 kan leda till farligt låga pH-nivåer.

Flourish Excel ™ har också järnreducerande egenskaper som främjar järnets järnhalt (Fe + 2), vilket lättare används av växter än järn (Fe + 3).

Varför är det annorlunda?

Anledningen till att växter behöver koldioxid är att producera kolföreningar med längre kedja, även kända som fotosyntetiska mellanprodukter.

Fotosyntetiska mellanprodukter innefattar föreningar såsom ribulosa 1,5-bisfosfat och 2-karboxi-3-keto-D-arabinitol 1,5 bisfosfat. Även om namnen är komplicerade är strukturerna ganska enkla (5 kolkedjor).

Flourish Excel ™ innehåller inte dessa specifika föreningar i sig, men är likartade. Genom användning av Flourish Excel ™ går du förbi inblandningen av CO2 och tillgängliggör de redan färdiga, strukturellt liknande föreningarna.

Det är i sin strukturella likhet som Flourish Excel ™ kan användas i kolkedje byggprocessen för fotosyntes. Enkla kemiska eller enzymatiska steg kan enkelt konvertera dem till någon av tidigare nämnda föreningar (eller en mängd andra).

Instruktion

Vid första användning eller efter ett större vatten byte mer än 40%, använd 1 kapsel (5 ml) för varje 40. Använd därefter 1 kapsel per 200 liter, dagligen eller varannan dag. Doseringen kan ökas långsamt i välväxta akvarier.